Registrering ekonomisk plan

Vi ser till att registreringen sköts på rätt sätt

Alla BRF:er i Sverige behöver en ekonomisk plan och denna ska beskriva föreningens ekonomi och verksamhet på ett sätt som stämmer överens med verkligheten. En ekonomisk plan ger exempelvis framtida köpare av bostäder i föreningen en bra bild av både föreningen och ekonomin i denna.

Vi har lång vana av att skapa ekonomiska planer för BRF:er och vi har genom åren både hjälp nybildade sådana vid nyproduktioner samt exempelvis bostadsrättsföreningar som uppkommit som en följd av en ombildning. Utöver detta har vi även en gedigen kunskap av att bistå äldre BRF:er med uppdateringar. Det senare innebär att vi tar fram en ny ekonomisk plan som en följd av att väsentliga förändringar skett - förändringar som exempelvis påverkar föreningens ekonomi.


registrering ekonomisk plan

Steg 1: Genomgång av räkenskaperna

En ekonomisk plan måste innehålla vissa fakta och vissa detaljer. Det finns inga gränser för vad som - och hur mycket fakta - får inkluderas i en ekonomisk plan, men däremot finns en minimigräns. Vi går tillsammans med styrelsen igenom alla räkenskaper och tittar närmare på alla fastigheter, bostäder och räknar på exempelvis framtida underhåll, driftkostnader och andra åtgärder som kan ha betydelse för föreningens framtida ekonomi. Genom att anlita oss så får ni en trygg, juridiskt kunnig partner som har den nödvändiga erfarenhet som krävs för att er ekonomiska plan både ska vara korrekt och tåla den granskning som sker.

Steg 2: Granskning

Granskningen i fråga sker alltid av två stycken intygsgivare. Dessa utses av Boverket och har som uppgift att säkerställa att den ekonomiska plan som lämnas innehåller fakta, realistiska siffror och att den visar en hållbarhet för framtiden. Syftet med detta system är att exempelvis osunda bostadsprojekt ska kunna motas i grind på ett tidigt stadie och att privatpersoner, genom detta, ska slippa bli lurade.

Steg 3: Registrering

När denna granskning har skett och blivit godkänd så sker en registrering. Denna lämnas in till Bolagsverket av styrelsen och där samtliga medlemmar undertecknat dokumenten. Det brukar normalt ta ungefär en arbetsvecka innan en registrering är klar och inom loppet av den tiden så kommer även intygsgivarna att granskas. De måste vara godkända.

Boka in kostnadsfri rådgivning!